Ασφαλης εργασια μεσα στο νερο

Απευθύνεται

Η σχολή απευθύνεται σε άτομα που εργάζονται στο νερό και χρειάζονται ικανότητα διάσωσης του εαυτού τους και των συναδέλφων τους με τη χρήση τεχνικών διάσωσης υπό συνθήκες, π.χ. σάκους ρίψης, τεχνικές βάδισης στο νερό και πόλους προσέγγισης. Το κοινό-στόχος είναι το προσωπικό του EA, του SEPA, του NRW, οι εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο, οι εργαζόμενοι στη συντήρηση δρόμων και γεφυρών.

Αυτό το μάθημα προσφέρει υψηλότερου επιπέδου ικανότητα διάσωσης από το μάθημα Ασφαλής εργασία κοντά στο νερό (SWNW).

Διάρκεια Σχολής

Δύο (2) ημέρες

Πιστοποίηση / Διάρκεια Πιστοποίησης

Με την ολοκλήρωση της Σχολής οι συμμετέχοντες αποκτούν πιστοποίηση Rescue 3 Europe /
International με διάρκεια Τρία (3) έτη

Στόχοι

 • Να κατανοήσουν την φιλοσοφία και τις διαδικασίες του οργανισμού Rescue 3 Europe
 • Να εκπαιδευτούν στη κολύμβηση και την αυτοδιάσωση με τα σωσίβια.
 • Να κατανοήσουν την νομοθεσία και τα σχετικά πρότυπα.

Επιμέρους Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα πρέπει να:

 • γνωρίζουν τα ασφαλή συστήματα εργασίας μέσα στο νερό.
 • ικανοί να αξιολογήσουν τους πιθανούς κινδύνους.
 • ικανοί να υλοποιούν τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης και διάσωσης.
 • γνωρίζουν την υδροτοπογραφία και τους κινδύνους από το νερό.
 • γνωρίζουν για τις επιπτώσεις που μπορεί να δημιουργηθούν από την εργασία στο κρύο νερό.
 • γνωρίζουν τα σχετικά με τη λάσπη, τον πάγο και τις παράκτιες περιοχές.
 • γνωρίζουν τα σχετικά με την βιοασφάλεια και τα περιβαλλοντικά ζητήματα.
 • γνωρίζουν τα σχετικά με τα ιατρικά θέματα και τα θέματα απολύμανσης.
 • γνωρίζουν σχετικά με τα σωσίβια έναντι των βοηθημάτων πλεύσης.
 • ικανοί να συντηρούν, να επιθεωρούν περιοδικά και να μεταφέρουν τόσο το σωσίβιό τους όσο και τα βοηθήματα πλεύσης.
 • γνωρίζουν τους μηχανισμούς φουσκώματος των σωσιβίων.
 • γνωρίζουν τους κινδύνους του τυχαίου φουσκώματος των σωσίβιων γιλέκων.
 • γνωρίζουν τα σχετικά με τον ατομικό και τον ομαδικό εξοπλισμό.
 • ικανοί να υλοποιήσουν νυχτερινή εργασία ή εργασία με περιορισμένη ορατότητα.
 • γνωρίζουν τα σχετικά με την επικοινωνία.
 • ικανοί να ελέγξουν το σωσίβιό τους πριν και μετά τη χρήση του.
 • ικανοί να φουσκώσουν και να ξεφουσκώσουν το σωσίβιο γιλέκο τους τόσο αυτόματα όσο και χειροκίνητα.
 • γνωρίζουν για την διάσωση με σάκους ρίψης αλλά και για άλλες υπό όρους διασώσεις.
 • γνωρίζουν τις τεχνικές βάδισης σε ρηχά νερά.
 • γνωρίζουν τις τεχνικές βάδισης σε ρηχά νερά με πρόσδεση.
 • γνωρίζουν σχετικά με τα σουρωτήρια
 • ικανοί να αντιμετωπίσουν τόσο την παγίδευση ανθρώπου όσο και εξοπλισμού.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Να γνωρίζει βασικές αρχές κολύμβησης χωρίς βοήθημα πλεύσης

Μετάβαση