Αρχαριων / Beginners

Στόχος

Στόχος της σχολής είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες χειρισμού του σκάφους, ώστε την τελευταία ημέρα της εκπαίδευσης να μπορούν να κατέβουν σαν μέλη μιας ομάδας, με ασφάλεια ένα ποτάμι μικρής δυσκολίας.

Διάρκεια Σχολής

Τέσσερις (4) ημέρες

Ηλικία

Δώδεκα (12) και άνω

Περιεχόμενα

  • Γνωριμία με το σκάφος – κωπηλασία – είσοδος - έξοδος από το σκάφος καθώς και τεχνική εξόδου από το σκάφος κάτω από το νερό.
  • Νερό μικρής ροής. Τεχνική καγιάκ / Στηρίξεις, πηδάλιο πρύμνης, είσοδος – έξοδος από eddy - κατάβαση 500 μέτρα.
  • Βελτίωση κωπηλασίας – τεχνική καγιάκ. – ασφάλεια και διάσωση
  • Κατάβαση σε ποταμό δυσκολίας από I μέχρι II(+) WW

Προϋποθέσεις συμμετοχής

  • Να γνωρίζει βασικές αρχές κολύμβησης χωρίς βοήθημα πλεύσης
  • Ιατρική βεβαίωση Γενικού Ιατρού ή Παθολόγου στην οποία να αναγράφεται ότι ο υποψήφιος εκπαιδευόμενος δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας για την συμμετοχή του στην παραπάνω δραστηριότητα
Μετάβαση