Διασωση Αγριων Νερων - Για Αναψυχη / Whitewater Rescue Technician - Recreational

Απευθύνεται

Η σχολή απευθύνεται σε Καγιάκερ αναψυχής με προηγούμενη εμπειρία στο ποτάμι, με στόχο να τους διδάξει τις απαραίτητες δεξιότητες για να μπορέσουν να υλοποιήσουν διασώσεις σε περιβάλλον ποταμών με Άγρια Νερά.

Ηλικία

Δεκαοκτώ (18) και άνω

Διάρκεια Σχολής

Δύο (2) ημέρες

Πιστοποίηση / Διάρκεια Πιστοποίησης

Με την ολοκλήρωση της Σχολής οι συμμετέχοντες αποκτούν πιστοποίηση Rescue 3 Europe / International με διάρκεια Τρία (3) έτη

Προϋποθέσεις συμμετοχής

  • Να έχει ολοκληρώσει την Σχολή Μέσου Επιπέδου / Intermediate
  • Ιατρική βεβαίωση Γενικού Ιατρού ή Παθολόγου στην οποία να αναγράφεται ότι ο υποψήφιος εκπαιδευόμενος δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας για την συμμετοχή του στην παραπάνω δραστηριότητα
Μετάβαση