Βοηθος Οδηγος Διασχισης Φαραγγιων / Assistant Canyoning Guide

Η Σχολή Βοηθών Οδηγών Διάσχισης Φαραγγιών / Assistant Canyoning Guide είναι τριήμερης διάρκειας . Στόχος της σχολής είναι η εκμάθηση των απαραίτητων τεχνικών ώστε μετά το πέρας της οι συμμετέχοντες να μπορούν να υλοποιήσουν συγκεκριμένες τεχνικές κάτω από τις οδηγίες του οδηγού διάσχισης φαραγγιών, ώστε η διάσχιση να ολοκληρωθεί με ασφάλεια.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

  • Να έχει ολοκληρώσει την Σχολή Αυτονόμων (3,3,III) / SFP1 / Advanced Level
  • Ιατρική βεβαίωση Γενικού Ιατρού ή Παθολόγου στην οποία να αναγράφεται ότι ο υποψήφιος εκπαιδευόμενος δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας για την συμμετοχή του στην παραπάνω δραστηριότητα
Μετάβαση