Διαχειριση Ορμητικων Νερων σε Φαραγγια - Για αναψυχη / Whitewater Canyon Technician - Recreational

Η Σχολή Διαχείριση Ορμητικών Νερών σε Φαράγγια - Για αναψυχή / Whitewater Canyon Technician - Recreational είναι διήμερης διάρκειας. Είναι σχεδιασμένη για αυτούς που επιθυμούν να κάνουν διασχίσεις φαραγγιών για αναψυχή. Σκοπός της είναι να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στις βασικές δεξιότητες της διαχείρισης των ορμητικών νερών και της διάσωσης σε αυτό το περιβάλλον, ώστε μετά το πέρας της σχολής οι συμμετέχοντες να μπορούν να διασχίζουν φαράγγια με μικρής δυσκολίας ορμητικά νερά μαζί με άλλους canyoners ίδιου επιπέδου.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

  • Να έχει ολοκληρώσει την Σχολή Αυτονόμων (3,3,III) / SFP1 / Advanced Level
  • Ιατρική βεβαίωση Γενικού Ιατρού ή Παθολόγου στην οποία να αναγράφεται ότι ο υποψήφιος εκπαιδευόμενος δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας για την συμμετοχή του στην παραπάνω δραστηριότητα
Μετάβαση