ΚΑΡΠΑ Ενηλικων, Παιδιου, Βρεφους / Heartsaver CPR - AED_Adult, Child, Infant

Απευθύνεται

Η Σχολή απευθύνεται σε κάθε κοινωνικά ευαισθητοποιημένο άτομο ανάλογα με το περιβάλλον που συναναστρέφεται και ζει.

Στόχος

Στόχος της Σχολής είναι να διδάξει τις τεχνικές της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης και της απελευθέρωσης αεραγωγού από ξένο σώμα σε ενήλικα.

Διάρκεια Σχολής

Έξι (6) - Οκτώ (8) ώρες

Διάρκεια Πιστοποίησης / Πιστοποίηση

Για δύο (2) χρόνια, ανάλογα με το πρόγραμμα που παρακολούθησαν (Ενήλικα ή παιδιού ή βρέφους). Οι καταρτιζόμενοι λαμβάνουν μοναδικό κωδικό εγγραφής στο μητρώο των πιστοποιημένων ανανηπτών της American Heart Association όπου μπορεί και να επιβεβαιώνεται η εγκυρότητα της πιστοποίησης.

Χαρακτηριστικά
  • Μάθημα που βασίζεται στο Video και διασφαλίζει ομοιογένεια
  • Καθοδηγούμενη από εκπαιδευτή πρακτική εξάσκηση ενισχύει την απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων
  • Το εγχειρίδιο μαθητή  που παραλαμβάνουν οι συμμετέχοντες περιλαμβάνει οδηγούς σύντομης αναφοράς (Quick Reference Guide) με περίληψη των ενεργειών που απαιτούνται για την αντιμετώπιση τραυματισμών και ασθενειών
  • Το περιεχόμενο είναι σύμφωνο με τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα
  • Μάθημα σε αίθουσα (εκπαιδευτής και video με πρακτική εξάσκηση)

Comments are closed.

Μετάβαση