Εισαγωγη στη Playboat / Introduction to the Playboat

Στόχος

Στόχος της σχολής είναι οι συμμετέχοντες μέσα από τις τεχνικές Playboat που θα διδαχθούν να αυξήσουν το βαθμό συνεργασίας του σώματός τους και του σκάφους τους με το νερό. Επίσης, στο πέρας της σχολής θα έχουν βελτιώσει την τεχνική του Eskimo Roll.

Διάρκεια Σχολής

Έξι (6) ημέρες

Ηλικία

Δώδεκα (12) και άνω

Περιεχόμενα

  • Stern Squirt
  • Front / Side Surf & Ender

Προϋποθέσεις συμμετοχής

  • Να έχει ολοκληρώσει την Σχολή Μέσου Επιπέδου / Intermediate
  • Ιατρική βεβαίωση Γενικού Ιατρού ή Παθολόγου στην οποία να αναγράφεται ότι ο υποψήφιος εκπαιδευόμενος δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας για την συμμετοχή του στην παραπάνω δραστηριότητα
Μετάβαση