Αυτονομων (3,3,III) / SFP1 / Advanced Level

Η Σχολή Αυτονόμων (3,3,III) / SFP1 / Advanced Level είναι εξαήμερης διάρκειας. Στόχος της σχολής είναι η εκμάθηση των απαραίτητων τεχνικών ώστε μετά το πέρας της οι συμμετέχοντες να μπορούν να στήσουν καταβάσεις με τα βασικά συστήματα και να διασχίσουν με ασφάλεια φαράγγια επιπέδου 3,3,III.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

  • Να έχει ολοκληρώσει την Σχολή Αρχαρίων / Μύησης / Elementary Level
  • Ιατρική βεβαίωση Γενικού Ιατρού ή Παθολόγου στην οποία να αναγράφεται ότι ο υποψήφιος εκπαιδευόμενος δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας για την συμμετοχή του στην παραπάνω δραστηριότητα
Μετάβαση