Οδηγων Rafting /  Raft Guide Workshop & Assessment

Απευθύνεται

Η σχολή απευθύνεται σε οδηγούς Rafting που έχουν  πραγματοποιήσει τουλάχιστον είκοσι (20) καταβάσεις σε ποτάμια αντίστοιχης δυσκολίας (II, III, IV).

Στόχος

Στόχος της σχολής είναι η αξιολόγηση των θεωρητικών τεχνικών και δεξιοτήτων ασφαλείας και διάσωσης των συμμετεχόντων.

Διάρκεια Σχολής

Δύο (2) ημέρες

 • Μία (1) ημέρα σεμινάριο
 • Μία (1) ημέρα εξετάσεις
Πιστοποίηση / Διάρκεια Πιστοποίησης

Η διάρκεια πιστοποίησης είναι τρία (3) έτη από τη Διεθνή Ομοσπονδία Rafting IRF (International Rafting Federation)

Περιεχόμενα

 • Τεχνικές Rafting
 • Κουπιές οδηγού rafting, Παράλληλα Περάσματα (Ferry Glide), Αντίρρευμα (Eddy) Είσοδος – Έξοδος, Υδροτοπογραφία, Αναγνώριση φαινομένων που δημιουργεί το ορμητικό νερό, Χειρισμός του rafting σε δύσκολες συνθήκες κλπ.
 • Εκπαίδευση πληρώματος Rafting
 • Εισαγωγικό μάθημα, Θέσεις πληρώματος στο raft, Κουπιές πληρώματος, Σχέσεις πληρώματος - οδηγού κλπ.
 • Τεχνικές Ασφάλειας και Διάσωσης
 • Κολύμβηση, Περπάτημα στα ρηχά νερά, Ρήψη σχοινιού διάσωσης, Επαναφορά της βάρκας σε περίπτωση ανατροπής, Κόμποι, Αγκυρώσεις , Πολύσπαστα, Διαγώνια σχοινιά κλπ.
 • Σενάριο Διάσωσης

Προϋποθέσεις συμμετοχής

 • Εμπειρία οδηγού Rafting σε ποτάμια ανάλογης δυσκολίας με τουλάχιστον είκοσι (20) καταβάσεις
 • Πιστοποιητικό ΚΑΡΠΑ
 • Πιστοποιητικό Πρώτων Βοηθειών τουλάχιστον 8 ωρών
 • Ιατρική βεβαίωση Γενικού Ιατρού ή Παθολόγου στην οποία να αναγράφεται ότι ο υποψήφιος εκπαιδευόμενος δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας για την συμμετοχή του στην παραπάνω δραστηριότητα.
Μετάβαση