Προχωρημενος Διασωστης σε Ορμητικα Νερα & Πλημμυρικες Καταστασεις με θεμα Σχοινια / Advanced Swiftwater & Flood Rescue Technician / Rope

Απευθύνεται

Η σχολή απευθύνεται σε όσους θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, με σκοπό την κατάρτισή τους σε θέματα προχωρημένης διάσωσης σε ορμητικά νερά και πλημμυρικές καταστάσεις και τη διασφάλιση της επιχειρησιακής τους απόδοσης στον τομέα αυτό.

Διάρκεια Σχολής

Έξι (6) ημέρες

Πιστοποίηση / Διάρκεια Πιστοποίησης

Με την ολοκλήρωση της Σχολής οι συμμετέχοντες αποκτούν πιστοποίηση Rescue 3 Europe / International με διάρκεια Τρία (3) έτη

Στόχοι

 • Να εκπαιδευτούν σε προχωρημένες τεχνικές για την αντιμετώπιση καταστάσεων με ορμητικά νερά και πλημμυρικά φαινόμενα με την χρήση διασωστικών σχοινιών
 • Να εκπαιδευτούν στη χρήση και προσαρμογή τυπικού διασωστικού εξοπλισμού σε νέες και προχωρημένες καταστάσεις ορμητικών νερών και πλημμυρών.
 • Να εκπαιδευτούν στη  χρήση καινοτόμου εξοπλισμού διάσωσης σε προχωρημένες καταστάσεις  ορμητικών νερών και πλημμυρών.

Επιμέρους Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα πρέπει να:

 • είναι έτοιμοι να συντάξουν ένα προσχέδιο ενός περιστατικού διάσωσης καθώς και να είναι έτοιμοι για την αντιμετώπισή του.
 • είναι ικανοί να χρησιμοποιούν το διασωστικό εξοπλισμό σε προχωρημένο περιβάλλον ορμητικών νερών χρησιμοποιώντας τις όχθες και όχι το νερό.
 • είναι ικανοί να διασώσουν θύματα ατυχημάτων από το νερό και όχι μόνο.
 • είναι ικανοί να εκτιμήσουν μια κατάσταση (risk assessment).
 • να είναι ικανοί να αναλύσουν τον συσχετισμό βάρους και δυνάμεων.
 • να είναι ικανοί να αναρριχηθούν αλλά και να καταρριχηθόυν από ένα ή δύο σχοινιά διάσωσης
 • να είναι ικανοί να εργάζονται με σχοινιά διάσωσης σε περιβάλλον εκτός νερού.
 • να είναι ικανοί να ελέγξουν ένα έτοιμο σύστημα διάσωσης.
 • να είναι ικανοί να χειριστούν ένα φορείο σε μικρή αλλά και μεγάλη κλίση.
 • έχουν αποκτήσει τις απαιτούμενες γνώσεις σε θέματα συντονισμού κατά τη διάρκεια περιστατικών διάσωσης.
 • είναι ικανοί να συγκροτούν και να οργανώνουν διασωστικές ομάδες σε προχωρημένο περιβάλλον των ορμητικών νερών και πλημμυρικών καταστάσεων.
 • αναγνωρίζουν τη συμπεριφορά αυτών που κινδυνεύουν σε περιβάλλον προχωρημένων ορμητικών νερών.
 • σχεδιάζουν και να υλοποιούν διασώσεις έρευνας και διάσωσης σε προχωρημένο περιβάλλον ορμητικών νερών και  πλημμυρικών καταστάσεων.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

 • Να έχει ολοκληρώσει τη Σχολή Διασώστης σε Ορμητικά Νερά & Πλημμυρικές Καταστάσεις / Swiftwater & Flood Rescue Technician
 • Να έχει ολοκληρώσει τη Σχολή Χειριστής Σχοινιών & Συστημάτων Διάσωσης / Rope Rescue Operator
 • Ιατρική βεβαίωση Γενικού Ιατρού ή Παθολόγου στην οποία να αναγράφεται ότι ο υποψήφιος εκπαιδευόμενος δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας για την συμμετοχή του στην παραπάνω δραστηριότητα
Μετάβαση