Διαχειριση Ορμητικων Νερων σε Φαραγγια - Για επαγγελματιες / Whitewater Canyon Technician - Professional

Η Σχολή Διαχείριση Ορμητικών Νερών σε Φαράγγια - Για επαγγελματίες / Whitewater Canyon Technician - Professional είναι τριήμερης διάρκειας. Είναι σχεδιασμένη για οδηγούς διάσχισης φαραγγιών με υπάρχουσα εμπειρία που επιθυμούν να διευρύνουν την γνώση τους στη διαχείριση των ορμητικών νερών στα φαράγγια. Η Σχολή είναι προσανατολισμένη στην υδροτοπογραφία και τους κινδύνους των φαραγγιών και διδάσκει τεχνικές ώστε να παρέχει στο οδηγό διάσχισης φαραγγιών τις απαραίτητες δεξιότητες για να υλοποιήσει διασώσεις και να κρατήσει τους πελάτες ασφαλείς σε φαράγγια με ορμητικά νερά.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

  • Να έχει ολοκληρώσει την Σχολή Αυτονόμων ανεξαρτήτου δυσκολίας / SFP2 / Experienced Level ή την Σχολή Οδηγός Διάσχισης Φαραγγιών επιπέδου 1 / Canyoning Guide Level 1
  • Ιατρική βεβαίωση Γενικού Ιατρού ή Παθολόγου στην οποία να αναγράφεται ότι ο υποψήφιος εκπαιδευόμενος δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας για την συμμετοχή του στην παραπάνω δραστηριότητα
Μετάβαση