Πρωτος Ανταποκριτης σε Ορμητικα Νερα & Πλημμυρικες Καταστασεις / Swiftwater & Flood Rescue First Responder

Απευθύνεται

Η σχολή απευθύνεται σε όσους θα κληθούν να πραγματοποιήσουν διασώσεις σε επίπεδο Πρώτου Ανταποκριτή (ζεστή ζώνη) σε ορμητικά νερά ή πλημμύρες όπως: Πυροσβεστική Υπηρεσία, Διασώστες Κέντρων Άμεσης Βοήθειας, Ελληνικός Στρατός, Ομάδες Διάσωσης, κλπ. Η σχολή βασίζεται, στη φιλοσοφία της αυτοπροστασίας και την εφαρμογή τεχνικών διάσωσης από χαμηλό ρίσκο.

Διάρκεια Σχολής

Δύο (2) ημέρες

Πιστοποίηση / Διάρκεια Πιστοποίησης

Με την ολοκλήρωση της Σχολής οι συμμετέχοντες αποκτούν πιστοποίηση Rescue 3 Europe / International με διάρκεια Τρία (3) έτη

Στόχοι

 • Να εκπαιδευτούν στις κατάλληλες τεχνικές για την αντιμετώπιση καταστάσεων με ορμητικά νερά και πλημμυρικά φαινόμενα, σαν Πρώτοι Ανταποκριτές.
 • Να εκπαιδευτούν στη χρήση και προσαρμογή τυπικού διασωστικού εξοπλισμού σε καταστάσεις ορμητικών νερών και πλημμυρών, σαν Πρώτοι Ανταποκριτές.
 • Να εκπαιδευτούν στη χρήση καινοτόμου εξοπλισμού διάσωσης σε καταστάσεις ορμητικών νερών και πλημμυρών, σαν Πρώτοι Ανταποκριτές

Επιμέρους Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα πρέπει να:

 • έχουν αποκτήσει τις απαιτούμενες γνώσεις σχετικά με τη δυναμική και συμπεριφορά των ορμητικών νερών & των πλημμυρικών καταστάσεων
 • αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν συμπτώματα προβλημάτων υγείας σχετικών με ατυχήματα σε ορμητικά νερά
 • είναι ικανοί να χρησιμοποιούν το διασωστικό εξοπλισμό στα ορμητικά νερά & Τις πλημμυρικές καταστάσεις
 • είναι ικανοί να βοηθήσουν στην διάσωση θυμάτων από ατυχήματα στο νερό
 • είναι ικανοί να κολυμπήσουν με ασφάλεια σε ορμητικά νερά και να αποφεύγουν εμπόδια και επικίνδυνα σημεία σε διάφορες στάθμες νερού
 • είναι ικανοί να διασχίσουν ρηχά και ταχύρροα τμήματα νερού χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους

Προϋποθέσεις συμμετοχής

 • Να έχει μέτρια φυσική κατάσταση
 • Να γνωρίζει βασικές αρχές κολύμβησης χωρίς βοήθημα πλεύσης
 • Ιατρική βεβαίωση Γενικού Ιατρού ή Παθολόγου στην οποία να αναγράφεται ότι ο υποψήφιος εκπαιδευόμενος δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας για την συμμετοχή του στην παραπάνω δραστηριότητα
Μετάβαση