Προχωρημενος Διασωστης σε Ορμητικα Νερα & Πλημμυρικες Καταστασεις με θεμα Νερο / Advanced Swiftwater & Flood Rescue Technician / Water

Απευθύνεται

Η σχολή απευθύνεται σε όσους θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, με σκοπό την κατάρτισή τους σε θέματα προχωρημένης διάσωσης σε ορμητικά νερά και πλημμυρικές καταστάσεις  και τη διασφάλιση της επιχειρησιακής τους απόδοσης στον τομέα αυτό.

Διάρκεια Σχολής

Έξι (6) ημέρες

Πιστοποίηση / Διάρκεια Πιστοποίησης

Με την ολοκλήρωση της Σχολής οι συμμετέχοντες αποκτούν πιστοποίηση Rescue 3 Europe / International με διάρκεια Τρία (3) έτη

Στόχοι

 • Να εκπαιδευτούν σε προχωρημένες τεχνικές για την αντιμετώπιση καταστάσεων με ορμητικά νερά και πλημμυρικά φαινόμενα
 • Να εκπαιδευτούν στη χρήση και προσαρμογή τυπικού διασωστικού εξοπλισμού σε νέες και προχωρημένες καταστάσεις ορμητικών νερών και πλημμυρών.
 • Να εκπαιδευτούν στη  χρήση καινοτόμου εξοπλισμού διάσωσης σε προχωρημένες καταστάσεις  ορμητικών νερών και πλημμυρών.

Επιμέρους Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα πρέπει να:

 • έχουν αποκτήσει ξεκάθαρη εικόνα σχετικά με τη δυναμική και συμπεριφορά των ορμητικών νερών.
 • είναι έτοιμοι να συντάξουν ένα προσχέδιο ενός περιστατικού διάσωσης καθώς και να είναι έτοιμοι για την αντιμετώπισή του.
 • είναι ικανοί να χρησιμοποιούν το διασωστικό εξοπλισμό σε προχωρημένο περιβάλλον ορμητικών νερών.
 • είναι ικανοί να διασώσουν θύματα ατυχημάτων από το νερό.
 • είναι ικανοί να εκτιμήσουν μια κατάσταση (risk assessment).
 • είναι ικανοί να κολυμπήσουν με ασφάλεια σε προχωρημένα ορμητικά νερά και να αποφεύγουν εμπόδια και επικίνδυνα σημεία σε διάφορες στάθμες νερού
 • έχουν τις δεξιότητες του πληρώματος της βάρκας rafting.
 • έχουν αποκτήσει τις απαιτούμενες γνώσεις σε θέματα συντονισμού κατά τη διάρκεια περιστατικών διάσωσης.
 • είναι ικανοί να συγκροτούν και να οργανώνουν διασωστικές ομάδες σε προχωρημένο περιβάλλον ορμητικών νερών και πλημμυρικών καταστάσεων.
 • αναγνωρίζουν τη συμπεριφορά αυτών που κινδυνεύουν σε περιβάλλον προχωρημένων ορμητικών νερών.
 • σχεδιάζουν και να υλοποιούν διασώσεις έρευνας και διάσωσης σε προχωρημένο περιβάλλον ορμητικών νερών και πλημμυρικών καταστάσεων.
 • εφαρμόζουν τεχνικές έρευνας και διάσωσης σε περιβάλλον ορμητικών νερών με χαμηλό φωτισμό ή νύχτα.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

 • Να έχει ολοκληρώσει τη Σχολή Διασώστης σε Ορμητικά Νερά & Πλημμυρικές Καταστάσεις / Swiftwater & Flood Rescue Technician
 • Ιατρική βεβαίωση Γενικού Ιατρού ή Παθολόγου στην οποία να αναγράφεται ότι ο υποψήφιος εκπαιδευόμενος δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας για την συμμετοχή του στην παραπάνω δραστηριότητα
Μετάβαση