Οδηγος Διασχισης Φαραγγιων επιπεδου 2 / Canyoning Guide Level 2

Η Σχολή Οδηγών Διάσχισης Φαραγγιών επιπέδου 1 / Canyoning Guide Level 2 είναι εξαήμερης διάρκειας. Στόχος της σχολής είναι η εκμάθηση των απαραίτητων τεχνικών ώστε μετά το πέρας της οι συμμετέχοντες να μπορούν να πραγματοποιήσουν με ασφάλεια επαγγελματικές διασχίσεις φαραγγιών ανεξαρτήτου επίπεδου. Επίσης, μπορούν να υλοποιούν και να πιστοποιούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα Αρχαρίων και Αυτονόμων 3,3,III, καθώς και να υλοποιούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα της σχολής Αυτονόμων ανεξαρτήτου δυσκολίας / SPF2 / Experienced Level.

Προϋποθέσεις

  • Να έχει ολοκληρώσει την Σχολή Αυτονόμων (3,3,III) / SFP1 / Advanced Level
  • Να έχει συμμετάσχει σε διασχίσεις 20 τουλάχιστον διαφορετικών φαραγγιών (σε κάποιο από αυτά με πρωταγωνιστικό ρόλο)
  • Ιατρική βεβαίωση Γενικού Ιατρού ή Παθολόγου στην οποία να αναγράφεται ότι ο υποψήφιος εκπαιδευόμενος δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας για την συμμετοχή του στην παραπάνω δραστηριότητα
Μετάβαση