Διασωστης Ορμητικων Νερων & Πλημμυρικες Καταστασεις / Swiftwater & Flood Rescue Technician

Απευθύνεται

Η σχολή απευθύνεται σε όσους θα κληθούν να πραγματοποιήσουν διασώσεις σε επίπεδο Διασώστη (καυτή ζώνη)  σε ορμητικά νερά ή πλημμύρες όπως: Πυροσβεστική Υπηρεσία, Διασώστες Κέντρων Άμεσης Βοήθειας, Ελληνικός Στρατός,  Ομάδες Διάσωσης, κλπ.

Η σχολή βασίζεται, στη φιλοσοφία της αυτοπροστασίας και την εφαρμογή τεχνικών διάσωσης από χαμηλό ρίσκο.

Διάρκεια Σχολής

Τέσσερις (4) ημέρες

Πιστοποίηση / Διάρκεια Πιστοποίησης

Με την ολοκλήρωση της Σχολής οι συμμετέχοντες αποκτούν πιστοποίηση Rescue 3 Europe / International με διάρκεια Τρία (3) έτη

Στόχοι

 • Να εκπαιδευτούν στις κατάλληλες τεχνικές για την αντιμετώπιση καταστάσεων με ορμητικά νερά και πλημμυρικά φαινόμενα
 • Να εκπαιδευτούν στη χρήση και προσαρμογή τυπικού διασωστικού εξοπλισμού σε καταστάσεις ορμητικών νερών και πλημμυρών.
 • Να εκπαιδευτούν στη χρήση καινοτόμου εξοπλισμού διάσωσης σε καταστάσεις ορμητικών νερών και πλημμυρών.

Επιμέρους Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα πρέπει να:

 • έχουν αποκτήσει τις απαιτούμενες γνώσεις σχετικά με τη δυναμική και συμπεριφορά των ορμητικών νερών & των πλημμυρικών καταστάσεων
 • αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν συμπτώματα προβλημάτων υγείας σχετικών με ατυχήματα σε ορμητικά νερά
 • είναι ικανοί να χρησιμοποιούν το διασωστικό εξοπλισμό στα ορμητικά νερά & τις πλημμυρικές καταστάσεις
 • είναι ικανοί να διασώσουν θύματα ατυχημάτων από το νερό
 • είναι ικανοί να κολυμπήσουν με ασφάλεια σε ορμητικά νερά και να αποφεύγουν εμπόδια και επικίνδυνα σημεία σε διάφορες στάθμες νερού
 • είναι ικανοί να χρησιμοποιούν μικρά φουσκωτά σκάφη
 • έχουν αποκτήσει τις απαιτούμενες γνώσεις σε θέματα συντονισμού κατά τη διάρκεια περιστατικών διάσωσης
 • είναι ικανοί να συγκροτούν και να οργανώνουν διασωστικές ομάδες στο περιβάλλον των ορμητικών νερών & των πλημμυρικών καταστάσεων
 • αναγνωρίζουν τη συμπεριφορά αυτών που κινδυνεύουν στα ορμητικά νερά
 • είναι ικανοί να διασχίσουν ρηχά και ταχύρροα τμήματα νερού χρησιμοποιώντας διάφορες
  μεθόδους
 • είναι ικανοί να διασχίσουν βαθιά ταχύρροα τμήματα νερού χρησιμοποιώντας ειδικό  εξοπλισμό, μικρά σκάφη και συνδυασμό των δύο.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

 • Να έχει ολοκληρώσει τη Σχολή Πρώτος Ανταποκριτής σε Ορμητικά Νερά & Πλημμυρικές Καταστάσεις / Swiftwater & Flood Rescue First Responder
 • Ιατρική βεβαίωση Γενικού Ιατρού ή Παθολόγου στην οποία να αναγράφεται ότι ο υποψήφιος εκπαιδευόμενος δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας για την συμμετοχή του στην παραπάνω δραστηριότητα
Μετάβαση