Εισαγωγη στην Expert / Introduction to the Expert

Στόχος

Στόχος της σχολής είναι οι συμμετέχοντες να μπορούν να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις τεχνικές που θα τους επιτρέψουν να μπορούν να διασχίσουν με ασφάλεια ποτάμια δυσκολίας μέχρι IV(-) WW.

Διάρκεια Σχολής

Έξι (6) ημέρες

Έξι (6) διαφορετικά ποτάμια με περάσματα δυσκολίας μέχρι IV(-) WW

Ηλικία

Δεκαοκτώ (18) και άνω

Περιεχόμενα

  • Οργάνωση και Διαχείριση μια κατάβασης
  • Ασφάλεια και Διάσωση
  • Βελτίωση ήδη διδαχθέντων τεχνικών

Προϋποθέσεις συμμετοχής

  • Να έχει ολοκληρώσει την Σχολή Προχωρημένων / Advanced
  • Να έχει ένα αξιόπιστο Eskimo Roll σε δυσκολία ποταμού μεγαλύτερο III WW
  • Ιατρική βεβαίωση Γενικού Ιατρού ή Παθολόγου στην οποία να αναγράφεται ότι ο υποψήφιος εκπαιδευόμενος δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας για την συμμετοχή του στην παραπάνω δραστηριότητα
Μετάβαση