Οδηγος Διασχισης Φαραγγιων επιπεδου 1 / Canyoning Guide Level 1

Η Σχολή Οδηγών Διάσχισης Φαραγγιών επιπέδου 1 / Canyoning Guide Level 1 είναι εξαήμερης διάρκειας. Στόχος της σχολής είναι η εκμάθηση των απαραίτητων τεχνικών ώστε μετά το πέρας της οι συμμετέχοντες να μπορούν να πραγματοποιήσουν με ασφάλεια επαγγελματικές διασχίσεις φαραγγιών επίπεδου 3,3,III. Επίσης, μπορούν να υλοποιούν και να πιστοποιούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα Αρχαρίων, καθώς και να υλοποιούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα της σχολής Αυτονόμων 3,3,III.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

  • Να έχει ολοκληρώσει την Σχολή Αυτονόμων (3,3,III) / SFP1 / Advanced Level
  • Να έχει συμμετάσχει σε διασχίσεις 20 τουλάχιστον διαφορετικών φαραγγιών (σε κάποιο από αυτά με πρωταγωνιστικό ρόλο) ή τουλάχιστον 40 επαγγελματικές καταβάσεις με συμμετοχή στην ομάδα της κατάβασης (σε κάποιες από αυτές με πρωταγωνιστικό ρόλο, ή να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία την σχολή Αυτονόμων ανεξαρτήτου δυσκολίας / SFP2 / Experienced Level ή να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία την σχολή Βοηθός Οδηγός Διάσχισης Φαραγγιών / Assistant Canyoning Guide και να έχει συμμετοχή σε τουλάχιστον 20 επαγγελματικές καταβάσεις με συμμετοχή στην ομάδα της κατάβασης (σε κάποιες από αυτές με πρωταγωνιστικό ρόλο, ή συμμετοχή σε 10 τουλάχιστον διαφορετικές διασχίσεις φαραγγιών (σε όλες με πρωταγωνιστικό ρόλο)
  • Ιατρική βεβαίωση Γενικού Ιατρού ή Παθολόγου στην οποία να αναγράφεται ότι ο υποψήφιος εκπαιδευόμενος δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας για την συμμετοχή του στην παραπάνω δραστηριότητα
Μετάβαση