Οδηγων Rafting για Συγκεκριμενο Ποταμο ή Τεχνητη Πιστα / Specific Site Raft Guide Training Course

Απευθύνεται

Η σχολή απευθύνεται στους λάτρεις της φύσης που ενδιαφέρονται να εργαστούν σε εταιρία Rafting που δραστηριοποιείται σε συγκεκριμένο ποταμό ή πίστα άγριων νερών.

Στόχος

Στόχος της σχολής είναι η εκμάθηση των δεξιοτήτων πλοήγησης της βάρκας Rafting καθώς και όλα τα θέματα ασφάλειας και διάσωσης που πρέπει να ξέρει ένας οδηγός Rafting για το συγκεκριμένο ποταμό ή τεχνητή πίστα.

Διάρκεια Σχολής

Το λιγότερο Έξι (6) ημέρες

Περιεχόμενα

  • Τεχνικές Rafting
  • Κουπιές οδηγού rafting, Παράλληλα Περάσματα (Ferry Glide), Αντίρρευμα (Eddy) Είσοδος – Έξοδος, Υδροτοπογραφία, Αναγνώριση φαινομένων που δημιουργεί το ορμητικό νερό, Χειρισμός του rafting σε δύσκολες συνθήκες κλπ.
  • Εκπαίδευση πληρώματος Rafting
  • Εισαγωγικό μάθημα, Θέσεις πληρώματος στο raft, Κουπιές πληρώματος, Σχέσεις πληρώματος - οδηγού κλπ.
  • Τεχνικές Ασφάλειας και Διάσωσης
  • Κολύμβηση, Περπάτημα στα ρηχά νερά, Ρήψη σχοινιού διάσωσης, Επαναφορά της βάρκας σε περίπτωση ανατροπής, Κόμποι, Αγκυρώσεις , Πολύσπαστα, Διαγώνια σχοινιά κλπ.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

  • Να γνωρίζει βασικές αρχές κολύμβησης χωρίς βοήθημα πλεύσης
  • Ιατρική βεβαίωση Γενικού Ιατρού ή Παθολόγου στην οποία να αναγράφεται ότι ο υποψήφιος εκπαιδευόμενος δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας για την συμμετοχή του στην παραπάνω δραστηριότητα
Μετάβαση