Αρχηγων Καταβασεων II, III, IV WW / Trip Leader Course II, III, IV WW

Απευθύνεται

Η σχολή απευθύνεται σε έμπειρους οδηγούς Rafting που θέλουν να αποκτήσουν τις δεξιότητες του αρχηγού κατάβασης Rafting.

Στόχος

Στόχος της σχολής είναι η βελτίωση τεχνικών δεξιοτήτων πλοήγησης, ασφάλειας και διάσωσης των συμμετεχόντων, καθώς και η αποτελεσματική διαχείριση μιας κατάβασης, η οποία, αποτελείται από τουλάχιστον τρεις (3) βάρκες Rafting.

Διάρκεια Σχολής

Έξι (6) ημέρες

Περιεχόμενα

  • Τεχνικές Rafting
  • Κουπιές οδηγού rafting, Παράλληλα Περάσματα (Ferry Glide), Αντίρρευμα (Eddy) Είσοδος – Έξοδος, Υδροτοπογραφία, Αναγνώριση φαινομένων που δημιουργεί το ορμητικό νερό, Χειρισμός του rafting σε δύσκολες συνθήκες κλπ.
  • Εκπαίδευση πληρώματος Rafting
  • Εισαγωγικό μάθημα, Θέσεις πληρώματος στο raft, Κουπιές πληρώματος, Σχέσεις πληρώματος - οδηγού κλπ.
  • Τεχνικές Ασφάλειας και Διάσωσης
  • Κολύμβηση, Περπάτημα στα ρηχά νερά, Ρήψη σχοινιού διάσωσης, Επαναφορά της βάρκας σε περίπτωση ανατροπής, Κόμποι, Αγκυρώσεις , Πολύσπαστα, Διαγώνια σχοινιά κλπ.
  • Αντιμετώπιση συμβάντος
  • Πραγματική και υπο συνθήκες διάσωση

Προϋποθέσεις συμμετοχής

  • Πιστοποίηση οδηγού Rafting ανάλογου επιπέδου
  • Ιατρική βεβαίωση Γενικού Ιατρού ή Παθολόγου στην οποία να αναγράφεται ότι ο υποψήφιος εκπαιδευόμενος δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας για την συμμετοχή του στην παραπάνω δραστηριότητα
Μετάβαση