Προχωρημενων / Advanced

Στόχος

Στόχος της σχολής είναι οι συμμετέχοντες να μπορούν να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις τεχνικές που θα τους επιτρέψουν να μπορούν να διασχίσουν με ασφάλεια ποτάμια δυσκολίας μέχρι III(+) WW.

Διάρκεια Σχολής

Δέκα (10) ημέρες

Πέντε (5) μήνες (Νοέμβριος/Δεκέμβριος - Μάρτιος/Απρίλιος)

Ένα (1) Σαββατοκύριακο το μήνα Δύο (2) διαφορετικά ποτάμια

Ηλικία

Δεκαέξι (16) και άνω

Περιεχόμενα

  • Οργάνωση και Διαχείριση μιας κατάβασης
  • Ασφάλεια και Διάσωση
  • Βελτίωση ήδη διδαχθέντων τεχνικών

Προϋποθέσεις συμμετοχής

  • Να έχει ολοκληρώσει την Σχολή Μέσου Επιπέδου / Intermediate
  • Να έχει ολοκληρώσει την Σχολή Διάσωση Άγριων Νερών - Για Αναψυχή / Whitewater Rescue Technician - Recreational
  • Ιατρική βεβαίωση Γενικού Ιατρού ή Παθολόγου στην οποία να αναγράφεται ότι ο υποψήφιος εκπαιδευόμενος δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας για την συμμετοχή του στην παραπάνω δραστηριότητα
Μετάβαση