Αρχαριων / Μυησης / Elementary Level

Η Σχολή Αρχαρίων / Μύησης / Elementary Level είναι μία τετραήμερης διάρκειας, γνωριμία και επαφή με την διάσχιση των φαραγγιών. Ο εκπαιδευόμενος αποκτά τις βασικές γνώσεις από το  Α με στόχο στο τέλος της σχολής να μπορεί να συμμετέχει με ασφάλεια σε διασχίσεις  φαραγγιών δυσκολίας μέχρι 3,3,III.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

  • Να μην έχει ακροφοβία και υψοφοβία
  • Να έχει μέτρια φυσική κατάσταση
  • Να γνωρίζει βασικές αρχές κολύμβησης χωρίς βοήθημα πλεύσης
  • Ιατρική βεβαίωση Γενικού Ιατρού ή Παθολόγου στην οποία να αναγράφεται ότι ο υποψήφιος εκπαιδευόμενος δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας για την συμμετοχή του στην παραπάνω δραστηριότητα
Μετάβαση