Οδηγων Rafting και Διασωστη Αγριων Νερων - Για Επαγγελματιες / Combo Raft Guide Training Course & Whitewater Technician - Professional

Απευθύνεται

Η σχολή απευθύνεται σε οδηγούς Rafting που έχουν τελειώσει την σχολή οδηγών Rafting και έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 20 καταβάσεις στο ανάλογο επίπεδο δυσκολίας ποταμού που θέλουν να δραστηριοποιηθούν.

.

Στόχος

Στόχος της σχολής είναι η βελτίωση των τεχνικών δεξιοτήτων πλοήγησης καθώς και των θεμάτων ασφαλείας και διάσωσης που πρέπει να γνωρίζει ένας επαγγελματίας οδηγός Rafting.

Διάρκεια Σχολής

Έξι (6) ημέρες

Πιστοποίηση / Διάρκεια Πιστοποίησης

Η διάρκεια πιστοποίησης είναι τρία (3) έτη από τη Διεθνή Ομοσπονδία Rafting IRF (International Rafting Federation), όπως επίσης από την Rescue 3 Europe / International η διάρκεια πιστοποίησης είναι τρία (3) έτη.

Περιεχόμενα

  • Τεχνικές Rafting
  • Κουπιές οδηγού rafting, Παράλληλα Περάσματα (Ferry Glide), Αντίρρευμα (Eddy) Είσοδος – Έξοδος, Υδροτοπογραφία, Αναγνώριση φαινομένων που δημιουργεί το ορμητικό νερό, Χειρισμός του rafting σε δύσκολες συνθήκες κλπ.
  • Εκπαίδευση πληρώματος Rafting
  • Εισαγωγικό μάθημα, Θέσεις πληρώματος στο raft, Κουπιές πληρώματος, Σχέσεις πληρώματος - οδηγού κλπ.
  • Τεχνικές Ασφάλειας και Διάσωσης
  • Κολύμβηση, Περπάτημα στα ρηχά νερά, Ρήψη σχοινιού διάσωσης, Επαναφορά της βάρκας σε περίπτωση ανατροπής, Κόμποι, Αγκυρώσεις , Πολύσπαστα, Διαγώνια σχοινιά κλπ.
  • Αντιμετώπιση συμβάντος
  • Πραγματική και υπο συνθήκες διάσωση

Προϋποθέσεις συμμετοχής

  • Να γνωρίζει βασικές αρχές κολύμβησης χωρίς βοήθημα πλεύσης
  • Ιατρική βεβαίωση Γενικού Ιατρού ή Παθολόγου στην οποία να αναγράφεται ότι ο υποψήφιος εκπαιδευόμενος δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας για την συμμετοχή του στην παραπάνω δραστηριότητα
Μετάβαση