Χειριστης Σχοινιων & Συστηματων Διασωσης / Rope Rescue Operator

Απευθύνεται

Η σχολή απευθύνεται σε όσους θα κληθούν να πραγματοποιήσουν διασώσεις με την χρήση σχοινιών, σε υπαίθριο περιβάλλον όπως : Πυροσβεστική Υπηρεσία, Διασώστες Κέντρων Άμεσης Βοήθειας, Ελληνικός Στρατός,  Ομάδες Διάσωσης, κλπ.

Η σχολή βασίζεται, στη φιλοσοφία της αυτοπροστασίας και την εφαρμογή τεχνικών διάσωσης από χαμηλό ρίσκο.

Διάρκεια Σχολής

Έξι (6) ημέρες

Διάρκεια Πιστοποίησης

Τρία (3) έτη

Στόχοι

 • Να εκπαιδευτούν στις απαραίτητες γνώσεις και τεχνικές που χρειάζεται να έχει ένας χειριστής σχοινιών διάσωσης.
 • Να εκπαιδευτούν στη δημιουργία και χρήση απλών συστημάτων διάσωσης.
 • Να υλοποιήσουν σενάρια διάσωσης ώστε στο τέλος της εκπαίδευσης να μπορούν να είναι ενεργά και αποτελεσματικά μέλη σε μια ομάδα διάσωσης.

Επιμέρους Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα πρέπει να:

 • γνωρίζουν τους κανόνες ασφαλείας για την συμμετοχή και την υλοποίηση μιας διάσωσης με σχοινιά.
 • είναι ικανοί να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την δική τους ασφάλεια.
 • είναι ικανοί να αναγνωρίζουν τους γενικούς κινδύνους κατά την υλοποίηση μιας διάσωσης.
 • είναι ικανοί γνωρίζουν την χρήση του ατομικού και ομαδικού εξοπλισμού διάσωσης.
 • είναι ικανοί να συντάξουν ένα προσχέδιο ενός περιστατικού διάσωσης καθώς και να είναι έτοιμοι για να συμμετάσχουν στην υλοποίησή του.
 • είναι ικανοί να εκτιμήσουν μια κατάσταση (risk assessment).
 • να είναι ικανοί να καταλάβουν τον συσχετισμό βάρους και δυνάμεων.
 • να είναι ικανοί να αναρριχηθούν αλλά και να καταρριχηθούν από ένα ή δύο σχοινιά διάσωσης.
 • να είναι ικανοί να δημιουργήσουν ένα πλάνο διαχείρισης ενός περιστατικού διάσωσης.
 • είναι ικανοί να συμμετέχουν στην υλοποίηση ενός συστήματος διάσωσης καθώς και στο σύστημα ελέγχου ασφαλείας του συστήματος.
 • είναι ικανοί να χειριστούν ένα φορείο σε μικρή κλίση.
 • έχουν την δεξιότητα κατασκευής όλων των απαραίτητων κόμπων.
 • είναι ικανοί να κατασκευάσουν όλες τις σχετικές αγκυρώσεις.
 • είναι ικανοί να προβλέπουν τα σημεία τριβής των σχοινιών και να τοποθετούν εξοπλισμό προστασίας τους.
 • είναι ικανοί να τοποθετούν ζώνες περιορισμού εργασίας στα περιστατικά διάσωσης.
 • γνωρίζουν την χρήση του εφεδρικού εξοπλισμού ασφάλειας.
 • είναι ικανοί να υλοποιήσουν διάσωση με τηλεσκοπικό μπαστούνι
 • είναι ικανοί να ανεβάσουν και να κατεβάσουν ένα θύμα χρησιμοποιώντας ένα προεγκαταστημένο σύστημα.
 • είναι ικανοί να κατασκευάσουν απλά συστήματα μηχανικού πλεονεκτήματος (πολύσπαστα).
 • είναι ικανοί να ανεβαίνουν και κατεβαίνουν σε σκάλες και άλλα σχετικά μέσα πρόσβασης για διάσωση μέσα χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό με τις κινητές άγκυρες.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

 • Να έχει μέτρια φυσική κατάσταση
 • Ιατρική βεβαίωση Γενικού Ιατρού ή Παθολόγου στην οποία να αναγράφεται ότι ο υποψήφιος εκπαιδευόμενος δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας για την συμμετοχή του στην παραπάνω δραστηριότητα
Μετάβαση