Ασφαλης εργασια κοντα στο νερο

Απευθύνεται

Η σχολή απευθύνεται σε άτομα που εργάζονται κοντά στο νερό και στα οποία θα χορηγηθούν σωσίβια, ως μέρος των ΜΑΠ τους, αλλά δεν αναμένεται να εισέλθουν σκόπιμα στο νερό, π.χ. προσωπικό του EA, του SEPA, του NRW, εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο, εργαζόμενοι στη συντήρηση δρόμων και γεφυρών.

Διάρκεια Σχολής

Μία (1) ημέρα

Πιστοποίηση / Διάρκεια Πιστοποίησης

Με την ολοκλήρωση της Σχολής οι συμμετέχοντες αποκτούν πιστοποίηση Rescue 3 Europe /
International με διάρκεια Τρία (3) έτη

Στόχοι

 • Να κατανοήσουν την φιλοσοφία και τις διαδικασίες του οργανισμού Rescue 3 Europe
 •  Να εκπαιδευτούν στη κολύμβηση και την αυτοδιάσωση με τα σωσίβια και βοηθήματα πλεύσης.
 • Να κατανοήσουν την νομοθεσία και τα σχετικά πρότυπα.

Επιμέρους Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα πρέπει να:

 • γνωρίζουν τα ασφαλή συστήματα εργασίας κοντά στο νερό.
 • ικανοί να αξιολογήσουν τους πιθανούς κινδύνους.
 • ικανοί να υλοποιούν τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης.
 • γνωρίζουν τους κινδύνους γύρω από το υδάτινο περιβάλλον.
 • γνωρίζουν για τις επιπτώσεις που μπορεί να δημιουργηθούν από την εργασία στο κρύο νερό.
 • γνωρίζουν τα σχετικά με τη λάσπη, τον πάγο και τις παράκτιες περιοχές.
 • γνωρίζουν τα σχετικά με την βιοασφάλεια και τα περιβαλλοντικά ζητήματα.
 • γνωρίζουν τα σχετικά με τα ιατρικά θέματα και τα θέματα απολύμανσης.
 • ικανοί να επιλέξουν το σωσίβιό τους και τα μέσα ατομικής προστασίας.
 • ικανοί να συντηρούν και να επιθεωρούν περιοδικά το σωσίβιό τους.
 • γνωρίζουν τους μηχανισμούς φουσκώματος των σωσιβίων.
 • γνωρίζουν τους κινδύνους του τυχαίου φουσκώματος των σωσίβιων γιλέκων.
 • ικανοί να ελέγξουν το σωσίβιό τους πριν και μετά τη χρήση του.
 • ικανοί να φουσκώσουν και να ξεφουσκώσουν το σωσίβιο γιλέκο τους τόσο αυτόματα όσο και χειροκίνητα.
 • γνωρίζουν για την διάσωση με σάκους ρίψης αλλά και για άλλες υπό όρους διασώσεις.
 • είναι ικανοί να εξέλθουν από το νερό.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Καμία

Μετάβαση