Διασωση Αγριων Νερων - Για Επαγγελματιες / Whitewater Rescue Technician - Professional

Απευθύνεται

Η σχολή απευθύνεται σε επαγγελματίες Καγιάκερ, Οδηγούς Ραφτινκ, Καγιάκερ ασφαλείας  με στόχο να τους διδάξει τις απαραίτητες δεξιότητες για να μπορέσουν να υλοποιήσουν διασώσεις σε περιβάλλον ποταμών με Άγρια Νερά.

Ηλικία

Δεκαοκτώ (18) και άνω

Διάρκεια Σχολής

Τρεις (3) ημέρες

Πιστοποίηση / Διάρκεια Πιστοποίησης

Με την ολοκλήρωση της Σχολής οι συμμετέχοντες αποκτούν πιστοποίηση Rescue 3 Europe / International με διάρκεια Τρία (3) έτη

Προϋποθέσεις συμμετοχής

  • Να έχει ολοκληρώσει την Σχολή Expert
  • Ιατρική βεβαίωση Γενικού Ιατρού ή Παθολόγου στην οποία να αναγράφεται ότι ο υποψήφιος εκπαιδευόμενος δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας για την συμμετοχή του στην παραπάνω δραστηριότητα
Μετάβαση