Αυτοδιασωσης / Self Rescue Course

Η Σχολή Αυτοδιάσωσης / Self Rescue Course είναι πενθήμερης διάρκειας. Στόχος της σχολής είναι η εκμάθηση των απαραίτητων τεχνικών αυτοδιάσωσης ώστε μετά το πέρας της οι συμμετέχοντες να μπορούν να επιλύουν με ασφάλεια προβλήματα που χρήζουν αυτοδιάσωσης και που μπορεί να συμβούν κατά την διάρκεια μιας διάσχισης φαραγγιού.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

  • Να έχει ολοκληρώσει την Σχολή Αυτονόμων (3,3,III) / SFP1 / Advanced Level
  • Να έχει συμμετάσχει σε διασχίσεις 10 τουλάχιστον διαφορετικών φαραγγιών (σε κάποιο από αυτό με πρωταγωνιστικό ρόλο)
  • Ιατρική βεβαίωση Γενικού Ιατρού ή Παθολόγου στην οποία να αναγράφεται ότι ο υποψήφιος εκπαιδευόμενος δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας για την συμμετοχή του στην παραπάνω δραστηριότητα
Μετάβαση