ΣΧΟΛΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ RAFTING

ΣΧΟΛΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ RAFTING

Η Διεθνής Ομοσπονδία Rafting (International Rafting Federation, IRF), έχει από το 1999 δημιουργήσει το πρώτο διεθνές σύστημα πιστοποίησης οδηγών rafting με στόχο να ρυθμίσει την ολοένα αναπτυσσόμενη βιομηχανία περιπέτειας και συγκεκριμένα τον χώρο των ορμητικών νερών. Με το σύστημα αυτό η IRF θεσπίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις σε γνώσεις και δεξιότητες για οδηγούς και υπεύθυνους καταβάσεων (trip leader) rafting και διθέσιων φουσκωτών..Σήμερα οι πιστοποιήσεις της IRF αναγνωρίζονται σ’ όλο σχεδόν τον κόσμο με οδηγούς και εκπαιδευτές της να δραστηριοποιούνται σε πάνω από 40 χώρες. Το περιεχόμενο των σχολών ανανεώνεται ανά 2 χρόνια, και εισάγονται νέες πιστοποιήσεις ακολουθώντας τις εξελίξεις στον χώρο των ορμητικών νερών.

Οι σχολές της IRF που προσφέρει η Μετάβαση είναι οι παρακάτω:

 • IRF Raft Guide Stadium
 • IRF Raft Guide Class II
 • IRF Raft Guide Class III
 • IRF Raft Guide Class IV/V
 • IRF Inline Raft Guide Stadium
 • IRF Inline Raft Guide Class II
 • IRF Inline Raft Guide Class III
 • IRF Raft Trip Leader Class II
 • IRF Raft Trip Leader Class III
 • IRF Raft Trip Leader Class IV/V
 • IRF Inline Raft Trip Leader Class II
 • IRF Inline Raft Trip Leader Class III

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:
Εκπαιδευτής της Διεθνούς Ομοσπονδίας Rafting (IRF). Έμπειροι trip leader και οδηγοί της IRF.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗΣ:
Εκτός από τις προγραμματισμένες σχολές που ανακοινώνονται μέσω του site, υπάρχει δυνατότητα να πραγματοποιηθούν σχολές σε άλλες ημερομηνίες και τοποθεσίες κατόπιν συνεννοήσεως.

Η σχολή του Ιανουαρίου

Award-scheme

Guide training program