ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η χρήση των υπηρεσιών από τους χρήστες του kayakmetavasi.gr συνεπάγεται την πλήρη ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων. Για το λόγο αυτό το kayakmetavasi.gr συνιστά στους χρήστες του να διαβάσουν προσεκτικά τα κείμενα που ακολουθούν.

Η ιστοσελίδα www.kayakmetavasi.gr έχει ως στόχο την πληροφόρηση, επιμόρφωση, επικοινωνία και διασκέδαση των χρηστών – επισκεπτών – μελών της.

Η πρόσβαση στη χρήση των υπηρεσιών στο kayakmetavasi.gr μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παρόχους υπηρεσιών internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο internet). Ο χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του kayakmetavasi.gr.

Η εταιρία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για ζημιές, άμμεσες ή έμμεσες, που μπορεί να προκληθούν από τη χρήση της ιστοσελίδας.

Οι ήδη παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο kayakmetavasi.gr διέπονται από τους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται κάτι διαφορετικό ή ειδικότερο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΣΗΜΑΤΑ
Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του kayakmetavasi.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του kayakmetavasi.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, το περιεχόμενο του kayakmetavasi.gr δε δύναται να αποτελέσει χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια, εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, παραποίησης, μίμησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να μεταδοθεί, διανεμηθεί ή να αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης με οποιονδήποτε τρόπο.

Εξαιρείται ρητά των προηγούμενων ενδεικτικών περιπτώσεων, η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη αποκλειστικά και μόνο για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική εκμετάλλευση και υπό την προϋπόθεση, ότι δεν απαλείφεται η ένδειξη προέλευσής του και δεν θίγονται με κανένα τρόπο τρίτοι καθώς και τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων κλπ, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των προσώπων αυτών.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
Εφόσον οι χρήστες – επισκέπτες επιθυμούν να εγγραφούν στις υπηρεσίες του kayakmetavasi.gr οφείλουν:
α) να παρέχουν αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που τους ζητούνται στις σχετικές φόρμες εγγραφής και
β) να διατηρούν και επιμελώς να ενημερώνουν τα στοιχεία εγγραφής τους ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

Το kayakmetavasi.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει υλικό προώθησης και παρουσίασης των υπηρεσιών του ή διαφημιστικό υλικό τρίτων στους χρήστες – μέλη του.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Το kayakmetavasi.gr ακολουθεί απαρέγκλιτα την ελληνική νομοθεσία περί Τήρησης Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων. Τα στοιχεία που δηλώνονται κατά την εγγραφή για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους, δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν καθοιονδήποτε τρόπο αντικείμενο εκμετάλλευσης. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών, που παρέχει το kayakmetavasi.gr στους χρήστες του και την εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του. Κατ’ εξαίρεση το kayakmetavasi.gr δύναται να γνωστοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών του στις εξής περιπτώσεις:
• Έχει τη ρητή συγκατάθεση χρηστών για τη καθοιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών τους στοιχείων ή
• εάν απαιτηθεί από τον νόμο, από απόφαση δικαστηρίου ή ζητηθεί από οποιαδήποτε άλλη κρατική ή κανονιστική αρχή.

ΓΝΩΜΗ ΚΟΙΝΟΥ
Το kayakmetavasi.gr έχει το δικαίωμα να απαγορεύει τη δημοσίευση μηνυμάτων – σχολίων με υβριστικό ή παράνομο περιεχόμενο ή να τα διαγράφει. Σε καμία περίπτωση, δε θα πρέπει να θεωρείται ότι το kayakmetavasi.gr συμφωνεί και υποστηρίζει ή διαφωνεί με τις αναγραφόμενες κριτικές. Οποιαδήποτε άποψη μπορεί να δημοσιευτεί, στο πλαίσιο της ελευθερίας λόγου, αρκεί να μην προσβάλει τους κανόνες καλής συμπεριφοράς.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Επιδιώκεται οι πληροφορίες στην ιστοσελίδα να είναι ακριβείς και να ανανεώνονται. Παρόλ’αυτά, τιμές, ημερομηνίες, άρθρα και άλλες στοιχεία στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα μόνο, και μπορεί να τροποποιηθούν. Το kayakmetavasi.gr δεν αναλαμβάνει ευθύνη για λάθη και παραλείψεις στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Παρακαλώ επιβεβαιώστε όλες τις πληροφορίες μέσω e-mail ή τηλεφώνου.
ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (SITES)
Το kayakmetavasi.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών πληροφοριών, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «υπερσυνδέσμων», hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων, ο χρήστης αναγνωρίζει, ότι πρέπει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί, ότι το kayakmetavasi.gr ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή/και ότι συνδέεται με αυτά καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο.

ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
Το kayakmetavasi.gr διατηρεί ρητώς το δικαίωμα ώστε σε όλες ανεξαιρέτως τις σελίδες περιεχομένου και υπηρεσιών να προβάλλει το λογότυπό του και διαφημιστικά μηνύματα κάθε τύπου, τεχνολογίας, διάστασης και μεγέθους (stamp, banner, Webover, full view, popup, intersistial, Advertorials, text links κλπ).

Το kayakmetavasi.gr δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία των χρηστών του με τρίτους παροχείς υπηρεσιών και προϊόντων που διαφημίζονται στο kayakmetavasi.gr και για την οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή τυχόν προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

ΕΝΑΡΞΗ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Το kayakmetavasi.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή/και μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες – επισκέπτες – μέλη του.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του kayakmetavasi.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.

Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.